Ινομυώματα μήτρας

Ινομυώματα και γονιμότητα

Τα ινομυώματα είναι από τους συχνότερους καλοήθεις όγκους της μήτρας που αναπτύσσονται γύρω και μέσα στη μήτρα. Το 30% των γυναικών έχουν τουλάχιστον ένα ινομύωμα. Τα ινομυώματα πολύ σπάνια εξελίσσονται σε κακοήθεια και δεν είναι επιβλαβή για την υγεία της γυναίκας.

Τα ινομυώματα μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα της γυναίκας αναλόγως με τη θέση τους στη μήτρα. Αν το ινομύωμα βρίσκεται στο εσωτερικό της μήτρας (υποβλεννογόνια ινομυώματα), η γονιμότητα επηρεάζεται και συνιστούμε αφαίρεση. Ωστόσο, εάν το ινομύωμα δεν επηρεάζει την κοιλότητα της μήτρας έχει πολύ μικρότερη επίδραση στη γονιμότητά της και πιθανώς δεν θα γίνει σύσταση για αφαίρεση.

 

Πώς αντιμετωπίζονται τα ινομυώματα;

Τα ινομυώματα αφαιρούνται χειρουργικά είτε με λαπαροσκόπηση ή με υστεροσκόπηση.

 

Μάθετε περισσότερα για την λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων [link]

Μάθετε περισσότερα για την υστεροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων [link]

Popup_close
Popup_days_calc_en

Fill out the form to calculate your fertile days.


Popup_close
Popup_birth_calc_en

Fill out the form to calculate your birth date