Υστεροσκόπηση στο ιατρείο (office hysteroscopy)

Τα τελευταία χρόνια η εξέταση αυτή γίνεται και στο ιατρείο, χωρίς την χρήση αναισθησίας ή διαστολής του τραχήλου. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση λεπτότερου τηλεσκοπίου και η ασθενής είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέταση στην οθόνη και να ενημερώνεται από το γιατρό για τα ευρήματα κατά τη διάρκειά της.

Η μέθοδος αυτή δεν έχει ιδιαίτερη αξία και τείνει να εγκαταληφθεί όταν διερευνάμε προβλήματα υπογονιμότητας, μια και η εικόνα και οι πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται είναι μέτριας ποιότητας και αξιοπιστίας. Αυτό οφείλεται, αφενός στο ότι χρησιμοποιείται τηλεσκόπιο περιορισμένων δυνατοτήτων, αφετέρου στο ότι για διατατικό μέσο χρησιμοποιείται αέριο CO2, το οποίο δεν προκαλεί καλή διάταση στην κοιλότητα του ενδομητρίου.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και θεραπεία, αν βρεθεί κάτι παθολογικό (πχ πολύποδες, ινομυώματα, συμφύσεις), με αποτέλεσμα η γυναίκα να αναγκαστεί να υποβληθεί ξανά στην διαδικασία, με επιπλέον κόστος και ψυχολογικη επιβάρυνση.

Η γνώμη του Δρ Ιωαννίδη είναι ότι η υστεροσκόπηση γραφείου δεν έχει θέση όταν διερευνούμε την υπογονιμότητα.

Popup_close
Popup_days_calc_en

Fill out the form to calculate your fertile days.


Popup_close
Popup_birth_calc_en

Fill out the form to calculate your birth date