Νομοθεσία

Όλες οι διαδικασίες υποβοήθησης  αναπαραγωγής  διέπονται μετά το 2002 από αυστηρή και σαφή νομοθεσία (Ν 3089/2002 - Ν 3305/2005 και αναθεωρήσεις αυτών)

Βασικοί άξονες της νομοθεσίας είναι:

 • Δεν επιτρέπεται η εξωσωματική γονιμοποίηση όταν η γυναίκα είναι άνω των 50 ετών
 • Επιτρέπεται η μεταφορά έως 3 εμβρύων όταν η γυναίκα είναι κάτω των 40 ετών
 • Επιτρέπεται η μεταφορά έως 4 εμβρύων όταν η γυναίκα είναι άνω των 40 ετών
 • Επιτρέπεται η δωρεά ωαρίων και σπερματοζωαρίων, υπό την προϋπόθεση ότι ο δότης ή η δότρια είναι ανώνυμοι προς τους λήπτες
 • Απαγορεύεται η ανάμειξη γαμετών, δηλ ωαρίων της γυναίκας με δότριας, ή σπερματοζωαρίων του άνδρα με δότου
 • Επιτρέπεται η κατάψυξη εμβρύων, ωαρίων και σπερματοζωαρίων
 • Δεν επιτρέπεται η επιλογή φύλου για λόγους ευγονικής και οικογενειακής ισορροπίας. Αντιθέτως επιτρέπεται η επιλογή φύλου για ιατρικούς λόγους.
 • Επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα.

Η πιό πρόσφατη ανανέωση του νόμου (ΦΕΚ 2589/29.9.2014) αλλάζει τα δεδομένα στον αριθμό των εμβρύων που μπορούν να εμφυτευθούν. Πιο συγκεκριμένα:

Σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών, επιτρέπε−
ται να μεταφέρονται ένα ή δύο έμβρυα από δικά τους
ωάρια.
1.β Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών και κάτω των
40, επιτρέπεται να μεταφέρονται δύο έμβρυα από δικά
τους ωάρια στον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο, και τρία
στον τρίτο και κάθε επόμενο κύκλο.
1.γ Σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών επιτρέπεται να μετα−
φέρονται τρία έμβρυα από δικά τους ωάρια.
1.δ Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών επιτρέπεται
να μεταφέρονται τέσσερα έμβρυα από τα δικά τους
ωάρια.
1.ε Στην περίπτωση που τα έμβρυα προέρχονται από
δωρεά ωαρίων, επιτρέπεται να μεταφέρονται μέχρι δύο
έμβρυα.
 • Σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών, επιτρέπεται να μεταφέρονται ένα ή δύο έμβρυα από δικά τους ωάρια
 • Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών και κάτω των 40, επιτρέπεται να μεταφέρονται δύο έμβρυα από δικά τους ωάρια στον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο, και τρία στον τρίτο και κάθε επόμενο κύκλο.
 • Σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών επιτρέπεται να μετα−φέρονται τρία έμβρυα από δικά τους ωάρια.
 • Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών επιτρέπεται να μεταφέρονται τέσσερα έμβρυα από τα δικά τους ωάρια
 • Στην περίπτωση που τα έμβρυα προέρχονται από δωρεά ωαρίων, επιτρέπεται να μεταφέρονται μέχρι δύο έμβρυα.

Πριν από κάθε θεραπεία, το ζευγάρι υποχρεωτικά ενημερώνεται για τη διαδικασία, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και για τις νομικές συνέπειες και υπογράφει τις αντίστοιχες έγγραφες συναινέσεις.

Ο Δρ Ιωαννίδης και η Μονάδα  Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ είναι κατηγορηματικοί και σαφείς ότι όλες οι διαδικασίες γίνονται υπό την αυστηρή τήρηση του νόμου και χωρίς ουδεμία παρέκλιση.

Διαβάστε παρακάτω τα ΦΕΚ που διέπουν όλες τις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Δείτε επίσης τα ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ του ΕΟΠΥΥ που αναρτήθηκαν στις 27.5.2015 για παραπομπή στην αρμόδια επιτροπή για χορήγηση φαρμάκων.

 

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.