Ποσοστά επιτυχίας

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, παρότι συστάθηκε το 2005, επίσημη αρχή που να εποπτεύει τις μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης και να ελέγχει την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που δημοσιεύουν, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιες μονάδες εξωσωματικής να δηλώνουν ποσοστά επιτυχίας αυθαίρετα, τα οποία απέχουν μακράν της πραγματικότητας.

Με βάση παγκόσμια δεδομένα, το ποσοστό επιτυχίας ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτάται από την ηλικία και το ορμονικό προφίλ της γυναίκας, από ανατομικούς παράγοντες, την ποιότητα του σπέρματος, τον αριθμό και την ποιότητα των εμβρύων που μεταφέρονται κλπ. Όσο μεγαλώνει η ηλικία τόσο μικραίνουν τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής, τα οποία πρακτικά μηδενίζονται όταν η γυναίκα περάσει τα 43-44 έτη.

Δυστυχώς, πολλά ζευγάρια παρασύρονται αφενός από πλασματικά δημοσιευμένα ποσοστά επιτυχίας, αφετέρου από περιστατικά γυναικών άνω των 43-44 ετών που έκαναν παιδί μετά από πολλαπλές αποτυχίες εξωσωματικής, αγνοώντας ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών έχει γίνει χρήση δανεικού ωαρίου.

Ο Δρ Ιωαννίδης και η Μονάδα  Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ ακολουθούν τις ποιο σύγχρονες τεχνικές και κάνουν χρήση τεχνολογίας τελευταίας γενιάς με σκοπό την διατήρηση των ποσοστών επιτυχίας σε υψηλά επίπεδα. Οι ασθενείς μας και τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την επιτυχία μας.

Προκειμένου να γνωρίζετε τα διεθνή ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής, σας παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία για την εξωσωματική γονιμοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως συλλέγονται από την υπεύθυνη ανεξάρτητη αρχή HFEA (Human Fertilisation & Embryology Authority / www.hfea.gov.uk).

Το ποσοστό γέννησης ζωντανών νεογνών ανά κύκλο εξωσωματικής στη Μ.Βρετανία είναι 25%

Για τη Μ. Βρετανία το ποσοστό αυτό αναλύεται ηλικιακά ως εξής:

Έως 35 ετών: 35.5%

35-37 ετών:  28.7%

38-39 ετών:  20.2%

40-42 ετών:  10.9%

43-44 ετών:  2.4%

44+ ετών:  1.2%

Στην Ελλάδα τα ποσοστά γέννησης ζωντανών νεογνών ανά κύκλο εξωσωματικής είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της Μ. Βρετανίας και των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, λόγω διαφορετικής νομοθεσίας που επιτρέπει την εμφύτευση 3 εμβρύων έως την ηλικία των 39 και 4 εμβρύων σε ηλικές άνω των 40. Αυτό κάνει την Ελλάδα πολύ ελκυστικό προορισμό για ζευγάρια από την Ευρώπη που αναζητούν υψηλά επίπεδα επιτυχίας στην εξωσωματική.

Στην ομάδα του Δρ Ιωαννίδη τα ποσοστά γέννησης ζωντανών νεογνών ανά κύκλο εξωσωματικής σε γυναίκες με δικό τους ωάριο για το χρονικό διάστημα 2007-2011 είναι:

Έως 35 ετών: 46.5%

35-37 ετών:  39.7%

38-39 ετών:  29.2%

40-42 ετών:  16.9%

43-44 ετών:  5.4%

44+ ετών:  1.0%

 

Διαβάστε περισσότερα για τις νεώτερες τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.