Βλαστοκύστη

Βλαστοκύστη ονομάζεται το έμβρυο την 5η μέρα της ανάπτυξής του, έχει περίπου 120-150 κύτταρα και έχει ήδη αρχίσει να διαφοροποιείται σε τροφοβλάστη (περιφερειακή στιβάδα κυττάρων που θα σχηματίσει αργότερα τον πλακούντα) και την εμβρυοβλάστη (εσωτερική μάζα κυττάρων από τα οποία θα σχηματιστεί αργότερα το έμβρυο).

Η καλλιέργεια βλαστοκύστης είναι μια τεχνική που επιτρέπει την επιλογή εκείνων των εμβρύων που έχουν αποδεδειγμένη δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτή η μέθοδος έχει ένδειξη σε ζευγάρια που έχουν καλό αριθμό εμβρύων, συνήθως πάνω από 6.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να να μειωθούν οι πολύδυμες κυήσεις, μειώνοντας τον αριθμό των μεταφερόμενων εμβρύων. Ένας τρόπος για να συμβεί αυτό, χωρίς να μειώνεται η πιθανότητα επιτυχίας, είναι η μεταφορά βλαστοκυστών.

Το θεωρητικό πλεονέκτημα της μεταφοράς βλαστοκυστών είναι ότι γίνεται επιλογή καλύτερων εμβρύων με βάση τη φυσική επιλογή οπότε αυξάνεται η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Επιπλέον η μεταφορά βλαστοκυστών προσομοιάζει με τη φυσική διαδικασία, όπου το έβρυο φτάνει στη μήτρα μέσω της σάλπιγγας και εμφυτεύεται μεταξύ 5ης και 6ης ημέρας.

Το μεγάλο μειονέκτημα της καλλιέργειας των βλαστοκύστεων είναι ότι δε μεγαλώνουν όλα τα έμβρυα στο στάδιο της βλαστοκύστης, με αποτέλεσμα μερικές φορές να υπάρχει κίνδυνος να «χαθούν» έμβρυα τα οποία ήταν απόλυτα υγιή.

Η νέα καινοτόμος τεχνική της παρακολούθησης των διαιρέσεων των εμβρύων από την ώρα της γονιμοποίησης με τη μέθοδο του time-lapse φαίνεται να αντικαθιστά πλέον την ανάγκη καλλιέργειας των εμβρύων σε βλαστοκύστη.

Στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόσαμε πρωτοποριακά τη μέθοδο του time-lapse και φάνηκε ήδη από την αρχή ότι υπερτερεί της καλλιέργειας των βλαστοκύστεων, το οποίο είναι σε πλήρη συμφωνία με τα παγκόσμια βιβλιογραφικά δεδομένα. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα, χωρίς να παίρνουμε κινδύνους για το έμβρυο, να επιλέγουμε τα καλύτερα ήδη από την 2η ή 3η ημέρα και να τα εμφυτεύουμε. Βέβαια σε εργαστήρια μονάδων εξωσωματικής που δεν έχουν τις προηγμένες αυτές υποδομές, ίσως είναι καλύτερο να χρησιμοποιούν ακόμη την παραδοσιακή τεχνική της βλαστοκύστης.

Δείτε εικόνες και video με βλαστοκύστη

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.