Μικρογονιμοποίηση ICSI

Όταν το δείγμα σπέρματος δεν είναι «καλής ποιότητας», δηλαδή εμφανίζει μη φυσιολογικές τιμές στις παραμέτρους του (όγκος, αριθμός σπερματοζωαρίων, κινητικότητα, μορφές), ή όταν έχει προηγηθεί αποτυχία γονιμοποίησης σε προηγούμενο κύκλο κλασσικού IVF, τότε πραγματοποιείται μικρογονιμοποίηση ICSI, δηλαδή την τοποθέτηση ενός σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο με τη βοήθεια μικροπιπέτας υπό το έλεγχο του μικροσκοπίου.

Η τεχνική της μικρογονιμοποίησης προτείνεται όταν:

  • υπάρχει μέτρια ή σοβαρή ολιγο – άσθενο – τέρατο σπερμία,
  • υπάρχει μεγάλο ποσοστό συγκολύσεων μεταξύ των σπερματοζωαρίων,
  • έχουν προηγηθεί αποτυχημένες προσπάθειες με την κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση IVF στις οποίες παρατηρήθηκε χαμηλό ή μηδενικό ποσοστό γονιμοποίησης,
  • η γυναίκα είναι μεγαλύτερης ηλικίας, οπότε τα ωάρια είναι λίγα και με ποιό σκληρό περίβλημα.

Η τεχνική αυτή έδωσε πλέον λύση στα ζευγάρια με έντονο τον ανδρικό παράγοντα υπογονιμότητας. Το ποσοστό γονιμοποίησης με μικρο-γονιμοποίηση είναι 65-75%.

 

Δείτε video με μικρογονιμοποίηση ICSI

Διαβάστε περισσότερα για τις νεότερες τεχνικές αντιμετώπισης της ανδικής υπογονιμότητας με IMSI και PICSI

Δείτε video με τη διαδικασία προετοιμασίας των εμβρύων

Δείτε video που δείχνει πως είναι ένα έμβρυο 4 κυττάρωνέμβρυο 6 κυττάρωνέμβρυο στο στάδιο της βλαστοκύστης

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.