Κλασσική γονιμοποίηση IVF

Μερικές ώρες μετά την ωοληψία τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια έρχονται σε επαφή μετά από κατάλληλη επεξεργασία του σπέρματος από τους βιολόγους. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

Όταν το δείγμα σπέρματος είναι «καλής ποιότητας», δηλαδή εμφανίζει φυσιολογικές τιμές στις παραμέτρους του (όγκος, αριθμός σπερματοζωαρίων, κινητικότητα, μορφές) εφαρμόζουμε την κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση IVF, όπου τα ωάρια τοποθετούνται σε μεγάλη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων και επωάζονται στις κατάλληλες συνθήκες. Ένα από τα σπερματοζωάρια αυτά θα γονιμοποιήσει το ωάριο, διαπερνώντας την εξωτερική του μεμβράνη. Ακολούθως τα ωάρια τοποθετούνται σε ειδικά τρυβλία (δισκάκια) μέσα σε κλιβάνους.

Όταν το δείγμα σπέρματος δεν είναι «καλής ποιότητας», πραγματοποιείται μικρογονιμοποίηση ICSI, δηλαδή την τοποθέτηση ενός σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο με τη βοήθεια μικροπιπέτας.

Το επόμενο πρωί, περίπου 16-18 ώρες μετά την επαφή ωαρίου και σπερματοζωαρίου, ελέγχεται η γονιμοποίηση. Η ύπαρξη δύο προπυρήνων (μικροί στρογγυλοί σχηματισμοί) στο κέντρο του ωαρίου δηλώνουν την επίτευξη φυσιολογικής γονιμοποίησης. Το ποσοστό γονιμοποίησης στο εργαστήριο κυμαίνεται από 60% έως 100%. Η κατάσταση των ωαρίων (βαθμός ωριμότητας, φύση κυτταροπλάσματος), η ικανότητα γονιμοποίησης των σπερματοζωαρίων και ο τρόπος διαχειρίσης και καλλιέργειας στο εμβρυολογικό εργαστήριο, είναι μερικοί από τους παράγοντες που ευθύνονται για τη διακύμανση του παραπάνω ποσοστού. Υπάρχουν ζευγάρια με πολύ χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης ή καθόλου γονιμοποίηση. Αν τα γονιμοποιημένα ωάρια είναι λίγα σε αριθμό, αλλά τα έμβρυα που αναπτύσσονται είναι καλής ποιότητας, τότε έχουμε εξίσου καλά ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης.

Πολύ σπάνια μπορεί να συμβεί πλήρης αποτυχία γονιμοποίησης, οπότε και δεν υπάρχουν έμβρυα προς εμφύτευση. Η αποτυχία της γονιμοποίησης μπορεί να οφείλεται στην ποιότητα των ωαρίων, στην ποιότητα των σπερματοζωαρίων ή ακόμα και στη δυσκολία συνδυασμού των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητο η γονιμοποίηση σε επόμενο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης να γίνει με χρήση της τεχνικής της μικρογονιμοποίηση ICSI ή IMSI. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα συναντηθείτε άμεσα με τον Δρ Ιωαννίδη και τους εμβρυολόγους, προκειμένου να σας αναλύσουμε τις πιθανές αιτίες και να προγραμματίσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης του συμβάντος αυτού.

 

Δείτε video με κλασσική γονιμοποίηση IVF

Δείτε video με τη διαδικασία προετοιμασίας των εμβρύων

Δείτε video που δείχνει πως είναι ένα έμβρυο 4 κυττάρων, έμβρυο 6 κυττάρων, έμβρυο στο στάδιο της βλαστοκύστης

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.