Σπερματοληψία

Την ημέρα της ωοληψίας ο άντρας πρέπει να δώσει δείγμα σπέρματος. Η λήψη του σπέρματος γίνεται με αυνανισμό σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη στους ειδικούς «ιδιωτικούς» χώρους της μονάδα εξωσωματικής του μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ. Για καλύτερη ποιότητα σπέρματος, έχουμε συστήσει στον άνδρα αποχή από εκσπερμάτιση 3-5 ημέρες πριν την ωοληψία. Το δείγμα σπέρματος επεξεργάζεται στο εργαστήριο πριν να τοποθετηθεί μαζί με τα ωάρια προκειμένου να γίνει η γονιμοποίηση. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί τα σπερματοζωάρια και τα καθιστά ικανά να γονιμοποιήσουν τα ωάρια.

Αρκετά συχνά η σπερμοληψία δημιουργεί άγχος στους άντρες, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αδυναμία στύσης και εκσπερμάτισης, μειωμένο όγκο ή σημαντική καθυστέρηση. Για να αποφευχθεί μία τέτοια κατάσταση ο άντρας θα πρέπει να μας έχει ενημερώσει έτσι ώστε να τον έχουμε προετοιμάσει ψυχολογικά, ή να τον έχουμε βάλει να καταψύξει σπέρμα μερικές μέρες πρίν, έτσι ώστε να απαλλαγεί από το επιτακτικό άγχος ή να του χορηγήσουμε ένα ήπιο ηρεμιστικό. Αν χρειαστεί το δείγμα να μεταφερθεί από το σπίτι στο εργαστήριο πρέπει να γίνει μέσα σε ½-1 ώρα και η διακομιδή να γίνει σε θερμοκρασία σώματος. Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας (δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια κατά την εκσπερμάτιση) λαμβάνονται σπερματοζώρια κατευθείαν από τους όρχεις με βιοψία.

Μάθετε περισσότερα για τη βιοψία όρχεως

Μάθετε περισσότερα για τις τεχνικές γονιμοποίησης των ωαρίων (IVF – ICSI)

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.