Εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο ή Εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα

Σε περιπτώσεις που τα φάρμακα διέγερσης δεν οδηγούν στην παραγωγή περισσοτέρων των 2 ώριμων ωαρίων, τότε η γυναίκα είναι καλό να υποβληθεί σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης χωρίς να έχουν προηγηθεί φάρμακα διέγερσης των ωοθηκών, με προοπτική τη συλλογή του ενός και μόνο ωαρίου που παράγεται φυσιολογικά από την ωοθήκη σε κάθε κύκλο.

Ο φυσικός κύκλος είναι δυνατό να συνδυαστεί με χρήση GnRH-ανταγωνιστή (Cetrotide ή Orgalutran) και χοριακής γοναδοτροπίνης (Pregnyl, Ovitrell), προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα να ληφθεί το ωάριο. Η παρακολούθηση γίνεται όπως και στους «διεγερμένους» κύκλους με ενδοκολπικό υπερηχογράφημα.

Λόγω της παραγωγής ενός μόνο ωαρίου, οι φυσικοί κύκλοι μπορεί να έχουν προβλήματα και τελικά:

  • το ωοθυλάκιο να σπάσει πριν την ωοληψία,
  • το ένα και μοναδικό ωάριο να είναι χαμηλής ποιότητας,
  • το ένα και μοναδικό ωάριο να μην είναι ώριμο για να γίνει μικρογονιμοποίηση,
  • το ένα και μοναδικό ωάριο τελικά να μην γονιμοποιηθεί.

Η πιθανότητα εγκυμοσύνης είναι σαφώς χαμηλότερη από εκείνη που προκύπτει από τις προσπάθειες εξωσωματικής με φάρμακα, αλλά είναι Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ για τις γυναίκες που παρουσιάζουν φτωχή ανταπόκριση στη διέγερση ακόμη και με μεγάλες δόσεις φαρμάκων.

Η γνώμη του Κου Ιωαννίδη για τους φυσικούς κύκλους είναι ότι πρέπει να αποτελούν την τελευταία επιλογή του ζευγαριού όταν έχουν αποκλεισθεί ή απαγορευθεί όλες οι υπόλοιπες θεραπείες. Η λογική του να συλλέγονται κάθε μήνα ωάρια, να γονιμοποιούνται και να καταψύχονται μέχρι που να μαζευτεί ένας ικανοποιητικός αριθμός εμβρύων τον βρίσκει σύμφωνο, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για μια διαδικασία που προκαλεί έντονη ψυχική φθορά.

Δείτε ομιλία του Δρ Ιωαννίδη για την εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.