Τι προκαλεί την αποβολή;

Στο παρελθόν στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποβολής δεν βρισκόταν κάποια συγκεκριμένη αιτία, αν και το 70% θεωρείτο ότι ήταν αποτέλεσμα χρωματοσωμικών ή γονιδιακών ανωμαλιών του εμβρύου.

Την τελευταία 10ετία με την εξελιξη των τεχνικών μοριακής γενετικής και την δυνατότητα εκτενούς ελέγχου του DNA, τα αίτια των αποβολών έχουν διερευνηθεί πιο διεξοδικά και ομαδοποιηθεί σε 2 βασικές κατηγορίες:

Α) Χρωμοσωμικές ή γονιδιακές ανωμαλίες του εμβρύου,

Β) Τα αίτια που αφορούν το όργανο «στόχος» δηλ τη μήτρα όπου εμφυτεύεται και αναπτύσεται το έμβρυο (ανατομικά, ορμονικά ή ανοσολογικά).

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.